Stichting Unu Pikin

De stichting UnuPikinzet zich sinds 2003 in voor de kinderen van Suriname en levert een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs, in Paramaribo, de districten en het binnenland. Dit doet Stichting Unu Pikin (‘onze kinderen’) vanuit de sociale werkplaats, waar arbeid, stage en opvang wordt gegeven aan mensen met een beperking en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. De werkplaats heeft een meubelafdeling voor scholen en particulieren, een fietsenafdeling Unu Pikin Fietsen met reparatie en verkoop en een boekenafdeling met verkoop en gratis distributie voor scholen en andere instellingen.

Elk jaar bezoeken wij met het reisgezelschap de werkplaats in Boerbuiten. Ooit begon de stichting o.l.v. Jurrian Dekkers in een dependance van een school in de wijk Geyersvlijt in Paramaribo Noord. Haar man Henne ondersteunde het initiatief vanuit Nederland. Na enkele jarenwerd de werkplaats aan de UnuPikinweg te Boerbuiten, aan de westkant van Paramaribo, geopend. De leiding van de dagelijkse werkzaamheden is in 2009 overgenomen door dochter Susanne Dekkers. Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit. Vorig jaar schreef het team vanuit Suriname:

In Suriname zijn er nu 2 problemen: corona en een omstreden valuta-wet. Twee weken geleden is de avondklok ingegaan: tussen 20 uur en 6 uur mag niemand op straat (vanwege corona). Veel bedrijven zijn dicht (vanwege de valuta-wet), de banken hebben gestaakt (vanwege valuta), en de bussen rijden niet (de chauffeurs wilden staken vanwege valuta, maar toen besloot de regering dat ze niet meer mochten rijden vanwege corona), de supermarkten zijn sporadisch open of laten weinig mensen binnen (vanwege corona), de prijzen zijn gestegen en de schappen zijn leeg (vanwege valuta). Dit betekent dat de werkplaats weliswaar ‘gewoon’ open is, maar wel met een aantal speciale maatregelen. We willen iedereen aan het werk houden en een zinvolle dagbesteding bieden.

Maar het betekent ook dat sommigen de werkplek alleen met veel moeite kunnen bereiken, zoals Rowena die nu elke dag 5 kilometer loopt of Rivaldo die thuis zit omdat het zorgvervoer is weggevallen en een taxi voor hem te duur is.

Het betekent ook dat de kosten van grondstoffen van meubels soms met 100% zijn gestegen. Meneer Monkou(chef van de wekplaats) maakt zich zorgen: “Meer kosten betekent minder be- stellingen. En wat als er een complete lockdown komt?”

En het betekent sowieso dat de kosten van levensonderhoud opnieuw enorm zijn toegenomen. Dat raakt iedereen. Mensen kunnen weer minder kopen met hun zuurverdiende SRD’s.

Website: http://www.stichtingunupikin.nl

Het Bestuur van VNS