VNS - SurNed Historica/Srefidensi Tour 2024
Onafhankelijkheid Suriname
Onafhankelijkheid Suriname

De Reis

Ter gelegenheid van de 49e verjaardag van de Surinaamse onafhankelijkheid, organiseert de Stichting Vriendschapsbande Nederland Suriname van 20 november tot 5 december 2024 een zogeheten Srefidensi-reis naar Suriname (Srefidensi is het Surinaamse woord voor onafhankelijkheid). De reis voert langs vele historische plaatsen en staat stil bij gebeurtenissen en bevolkingsgroepen die symbool staan voor de geschiedenis van deze jonge natie.

De reis is geheel verzorgd, incl. reis, logies, maaltijden en (vele) excursies, met daarbij inbegrepen een driedaags verblijf in het binnenland en een tweedaagse excursie naar Nickerie. We logeren in uitstekende hotels met traditionele uitstraling.

De all-in prijs van deze 16-daagse reis is € 3.350,- .

Klik voor het dagprogramma op ‘REISPROGRAMMA 2024 in bovenstaand hoofdmenu,
Vrijblijvend inschrijven kan vervolgens via de keuze ‘Inschrijfformulier Srefidensi Tour’.

 Achtergrond en Thema van de reis

Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk. Na eenentwintig jaar als zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, was het tijd om de koloniale banden door te snijden. Aan Nederlandse zijde was de toenemende migratie een bron van politieke spanningen.

 De Surinaamse bevolking was verdeeld, sommigen vreesden voor de dominantie van het meer nationalistisch ingestelde creoolse bevolkingsdeel, dat in politiek en ambtenarij toentertijd een voorsprong had. Maar de gevreesde raciale conflicten, waarmee het buurland Guyana bij de onafhankelijkheid in 1966 wel te maken had gehad, vielen mee. Een veel groter probleem was de uittocht van veel Surinamers naar het koloniale moederland die alleen al door de aankondiging van de onafhankelijkheid een extra impuls kreeg; van hoog tot laag trok weg, maar vooral het middenkader. Tot op de dag van vandaag merkt Suriname daarvan de nadelige gevolgen.
Die massale migratie heeft er intussen wel voor gezorgd dat Suriname met vele draden verbonden is met Nederland. Politiek mogen de lijnen dan zijn doorgesneden, de familie- en persoonlijke betrekkingen en de culturele banden bleven bestaan. Een deel van de Surinaamse gemeenschap is als het ware overgeplant in Nederland, inclusief de verschillende bevolkingsgroepen, godsdiensten en gewoonten.

In het jaar 2025 zal er in Nederland ongetwijfeld veel aandacht zijn voor de geschiedenis van de 50-jarige natie. Vooral Nederlanders die geïnteresseerd zijn in de relatie Nederland Suriname zullen daar in 2025 intensief mee worden geconfronteerd. Voor hen is zeer de moeite waard om in de aanloop van dat jaar zich alvast warm te lopen om vanuit Suriname zelf een beeld te krijgen van het land, zijn inwoners en de geschiedenis.

Onze 16-daagse Srefidensi tour 2024 is speciaal samengesteld om u intensief kennis te laten maken met heden en verleden van Suriname. In het rijke programma is onder meer aandacht voor het slavernijverleden, de koloniale architectuur, het binnenland en het landbouwdistrict Nickerie. Om alvast in te zoomen op de beleving van de onafhankelijkheid op 25 november, is de reis rond die datum georganiseerd.