Beleidsplan 2019-2023

Tot 2016 heeft de stichting VNS diverse projecten in Suriname materieel ondersteund. Zo zijn er brandweerpakken geschonken, computers, boeken voor een bibliotheek, en de financiering van veel zaken. Een sprekend voorbeeld is de steiger van Alkmaar aan de Commewijne rivier (€20.000). In de afgelopen jaren is de Surinaamse economie helaas steeds verder achteruitgegaan en is de financiële situatie dramatisch. Dat is te zien aan de koers. Van de Surinaamse dollar (SRD): waar je enkele jaren geleden nog 3 à 3,5 SRD kreeg voor een euro werd gekocht, is dat nu ca 20 SRD. Zelfs toen de wisselkoers nog sterk was, rees er bij menig deelnemer aan de door ons georganiseerde educatieve reizen de vraag hoe het kon dat deze mensen hun huishoudboekje kloppend konden maken met het oog op het gemiddelde salaris en de prijzen die men in de winkels zag. Die vraag durft men heden ten dage nauwelijks nog te stellen.

In 2015 hebben wij twee broedmachines meegenomen naar Suriname voorenkele binnenlandse dorpsgemeenschappen, zodat menop iets grotere schaal kuikentjes en eendjes kon kweken en verkopen.

In Suriname is er een tekort aan kippenvlees en men moet dat uit het buitenland importeren. We studeren op de mogelijkheid om in de nabije toekomst varkenssperma vanuit Nederland naar Suriname te brengen ter verbetering van het varkens ras in Suriname. Er is een groot tekort aan varkensvlees in Suriname. De logistiek rond dat transport heeft nogal wat haken en ogen.

De formele relaties tussen Nederland en Suriname zijn minder juichend dan de persoonlijke betrekkingen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat een in Nederland veroordeeld persoon president was, die bovendien in Suriname zelf hoofdverdachte is in een megaproces rond de decembermoorden. Door die verkilde relaties is het Platform SURINAME van de VNG al jaren niet meer operationeel. Na de verkiezingen van 2020 ziet de toekomst er wat beter uiten wordt er gewerkt aan het herstel van de relatie Nederland Suriname. Wellicht dat ook het Suriname Platform weer zal herleven.

De stichting VNS blijft geloven in de potentie van Suriname. Het is in dit tijdsgewricht meer nodig dan ooit dat onze stichting de positieve kanten van het land blijft benadrukken. De natuurlijke rijkdommen, de gemengde samenstelling van het Surinaamse volk, de cultuur en de (gedeelde) geschiedenis geven ons steeds weer nieuwe energie om ons in te zetten.

Helaas heeft het negatieve sentiment over Suriname er – met name na 2015 – ook toe geleid dat de aanmeldingen voor de reizen minder zijn geworden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er minder gebruik kon worden gemaakt van de schaalvoordelen die een grote(re) groepen reizigers met zich meebrengen. De reizen leveren dus absoluut en relatief minder op, waardoor wij in de afgelopen jaren minder hebben kunnen investeren in de projecten die juist nu zo nodig zijn.

De komende jaren willen we ons blijven inzetten op het organiseren van educatieve reizen voor specifieke doelgroepen. Dit kunnen docenten zijn, maar ook andere groepen. Denk aan zorgprofessionals, zakenlieden in een bepaalde sector en bijvoorbeeld ook sportofficials. Daarbij schuwt de stichting niet om intensief samen te werken met derden. En passant worden stichtingen als UnuPikin ook geholpen; met o.a. de SLM hebben we goede afspraken gemaakt, zodat deelnemers leermiddelen en leesboeken voor scholen en kinderen mee kunnen nemen.
De middelen die overblijven door de reizen worden ingezet om kleinschalige projecten met een zo groot mogelijk impact te ondersteunen.

Voor de komende jaren wil de VNS haar vleugels uitslaan over meer doelgroepen met de reizen. Onbekend maakt onbemind. Bestond de doelgroep voorheen uit bestuurders van gemeenten en later docenten uit het Onderwijs, de komende jarenverbreden wij onze aandacht naar deelnemers uit de zorgsector. De doelgroep ‘onderwijs’ is bij de reizen afhankelijk de schoolvakanties. Andere groepen kunnen makkelijker variëren. Het ligt in ons voornemen om ook in de herfstvakantie, kerstvakantie en voorjaarsvakantie reizen aan te bieden naar Suriname

Als de omstandigheden rond COVID-19 het toelaten organiseren we in de zomer van 2021weer een reis met tenminste 20 docenten. Daarbij wordt ook weer scholenbezoek afgelegd alsook een ontmoeting met de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Suriname en een excursie naar de Nationale Assemblee. 

Zo mogelijk zal er ook contact worden gezocht naar een betrouwbare partner in Suriname, die bereid is om ook individuele reizigers en kleine groepen tot negen personen te ontvangen en te begeleiden volgens een op de groep toegesneden programma.

Mocht de gelegenheid zich voordoen dat er een specifiek project in Nederland gesteund kan worden waarmee een realistisch beeld van Suriname aan een groot publiek in Nederland (of zelfs Europa) getoond kan worden, dan zal de stichting het zeker niet nalaten dit te (helpen) ondersteunen. Zo hebben studenten van de Filmacademie subsidie van de VNS gekregen om een film op diverse plekken in Nederland te vertonen.

Het bestuur van de stichting.