NSBS

https://www.nsbs-suriname.com

De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname ondersteunt bij de ontwikkeling van mensen met een visuele beperking en stelt hen in staat zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers in de maatschappij. De stichting is gevestigd aan de Dr. Sophie Redmondstraat  in Paramaribo. Behalve onderwijs aan L.O.-leerlingen, ziet de stichting het ook als haar taak om te werken aan de acceptatie en integratie van de mens met een visuele beperking in de Surinaamse samenleving.

Het team van de NSBS bestaat uit coördinatoren, een administratieve kracht, leerkrachten voor de Louis Brailleschool, ICT-unit, bibliotheek, Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB), job-coaches en onderhoudspersoneel.

In totaal zijn er 23 personen werkzaam bij de NSBS.Het werk van de stichting wordt verder ondersteund door vrijwilligers die actief zijn in de Volwassenen Soos en bij diverse activiteiten. Directeur is mevr. Natasia Hanenberg.

De digitalisering van het braille onderwijs

Er zijn naar schatting acht blinde/slechtziende kinderen van zes tot veertien jaar verbonden aan de NSBS, in verschillende fasen van ontwikkeling. Na de lagere school stromen ze – afhankelijk van hun capaciteit – door naar het voortgezet (speciaal of regulier) onderwijs. Op dit moment volgen in totaalca 40 blinde/slechtziende leerlingen regulier onderwijs.

Van de groep van zes tot veertien beginnen de jongsten op de mechanische braille-schrijfmachine om later over te stappen op de PC met aangesloten braille-leesregel met brailletoetsen. Het blindeninstituut streeft voor deze acht leerlingen naar vier leesregels met 40 karakters en voor de hoger ontwikkelden en twee korte leesregels voor de jongste leerlingen.

De leesregels zijn gevoelig voor klimatologische omstandigheden, de levensduur wordt gesteld op drie jaar. Drie leesregels zijn intussen defect geraakt en kunnen min of meer als afgeschreven worden beschouwd.

De leesregels kosten afhankelijk van het model en het merk ca €5000,-.

Bijdragen voor de aanschaf van deze braille apparatuur kunt u storten op Rek. nr.

NL 77 RABO 0136183662

t.n.v. Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname

Onder vermelding van ‘leesregels voor blinden’

Daarnaast is er bij het blindeninstituut vraag naar afgedankte, maar nog werkzame (!)

I-phones. De spraakuitvoer van deze toestellen maakt het gebruik van de leesregels mogelijk.

Voor de verzending van deze oude I-phones naar Suriname geven wij hierbij het volgende contactadres:

XenderoPangat

Mastbos 7

6218 HA Ede

Ook in Nickerie is een dependance van de NSBS. Tot op heden is daar nog geen sprake van digitaal kwaliteitsonderwijs  op L.O. niveau. Daarom is deze actie vooralsnog beperkt tot Paramaribo. Mocht er sprake zijn van uitbreiding naar de districten, dan zullen wij dat op deze plaats vermelden.

Het Bestuur van VNS