Vacatures Penningmeester en Secretaris

Het bestuur is na vele succesvolle jaren toe aan vernieuwing en verjonging. 
Daarom zoeken wij gegadigden, die als vrijwilliger de functies van penningmeester en secretaris willen overnemen. U kunt uitgaan van een benodigde tijdsbesteding van 4 uur per week en 6 bestuursvergaderingen per jaar.  

Functies: De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding, financiële controle en -verantwoording van de stichting en draagt zorg voor de jaarrekening. De secretaris stelt samen met de voorzitter de agenda’s op, maakt het verslag van de vergaderingen en verzorgt contacten en correspondentie met derden.

Vereisten: Naast het kunnen voldoen aan de directe vereisten voor deze functies is het van belang dat de kandidaten in staat zijn als reisbegeleider op te treden. Verder wordt van hen verwacht dat zij het bestuur op collegiale en initiatiefrijke wijze weten te versterken, de stichting extern waardig kunnen representeren en hun opstelling getuigt van integriteit en loyaliteit.

Emolumenten: Tegenover de werkzaamheden staat geen directe vergoeding. Maar wel de mogelijkheid om zonder reis- en verblijfkosten als reisbegeleider aan de Suriname reizen deel te nemen. Bovendien kan als gevolg van de ANBI-status van de stichting jaarlijks gebruik worden gemaakt van een fiscale aftrekpost.

Meer info en reageren? Bel of App met de voorzitter, Henk Hendriks, 0620187759 of de secretaris, Evert Middelbeek, 0615173501.

Wie zijn wij?                           

De Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname is twaalf jaar geleden opgericht als een ANBI-instelling die de banden tussen de bevolking van Nederland en Suriname wil versterken en een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Suriname wil bevorderen in Nederland. Daarnaast ondersteunt de stichting alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is in 2008 opgericht door de toenmalige Surinaamse burgemeesters Franc Weerwind (toen Niedorp, tegenwoordig burgemeester Almere) en Roy Ho Ten Soeng (Venhuizen-Medemblik) waarbij de Nederlandse bestuurders die toen meegingen naar Suriname, de notariskosten mede financierden. Op dit moment bestaat het bestuur uit Roy Ho Ten Soeng, Henk Hendriks (voormalig journalist van de Wereldomroep), Evert Middelbeek (voormalig directeur Museum Nieuw Amsterdam), Hans Ramdhani (accountant), Kees van Zandwijk (onderwijs consultant) en Ina Baan (docente aan het Jan des Bouvrie College in A’dam Zuid).

Roy Ho Ten Soeng is mede-oprichter van de VNS. Roy is geboren in Suriname en was docent geschiedenis/conrector, wethouder in Alkmaar en later burgemeester van Venhuizen en Medemblik. Inmiddels is hij gepensioneerd. Roy is al 12 jaar voorzitter en een van de reisleiders van de VNS. Hij wil het voorzittersstokje binnenkort overdragen.

Hans (M.J.H.) Ramdhani is penningmeester vanaf het eerste uur. Van beroep is hij accountant en met zijn sociale instelling was de keuze niet moeilijk om de functie van penningmeester voor VNS op persoonlijke titel te vervullen’ 

Hans (M.J.H.) Ramdhani is penningmeester vanaf het eerste uur. Van beroep is hij accountant en met zijn sociale instelling was de keuze niet moeilijk om de functie van penningmeester voor VNS op persoonlijke titel te vervullen’

Evert Middelbeek is 68 jaar, heeft een academische achtergrond, is gehuwd en heeft twee kinderen. Evert heeft veel landen bezocht. Suriname kent hij vanuit zijn voormalige positie als directeur van het Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam in Suriname: ‘Suriname is een fascinerend land qua natuur, cultuur en samenleving.’

Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het gebouwd erfgoed, de diversiteit aan culturele uitingsvormen en de overweldigende tropische natuur. De historische relatie met Nederland is in heel Suriname nog terug te zien en nog steeds is Nederland met duizend draden aan Suriname verbonden. Het beeld van Suriname wordt voor veel Nederlanders bepaald door contacten met in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond of een kort bezoek aan Paramaribo. Maar om het land echt te leren kennen is een vakantiereisje niet genoeg. Een rondreis buiten de gebaande paden biedt een interessantere blik en nieuwe inspiratie om de vriendschapsbanden met dit prachtige land te verstevigen.

Henk Hendriks is van 1946, studeerde Sociale Wetenschappen in Utrecht, Amsterdam en Wageningen en deed in 1969 onderzoek in Suriname. Vanaf dat moment liet het land hem niet meer los. Hij werkte in Surinaamse welzijnsorganisaties, stapte in 1986 over naar de journalistiek en werd journalist/programmamaker op de Caribische afdeling van de Wereldomroep. Van 2004 tot 2011 was hij correspondent in Suriname en maakte zich daarnaast nuttig als producer/eindredacteur bij de Surinaamse televisie en het 10 minuten Jeugdjournaal. Suriname is voor hemsteeds weer een beetje ‘thuiskomen’. 

Kees van Zandwijk is niet onbekend met Suriname. De aanleiding om uiteindelijk meer te kunnen gaan betekenen voor een land in zwaar weer, was dan ook zijn reis naar Suriname met de VNS in juli 2015. “Een geweldige beleving en een imposante kennismaking met Suriname. Een land waar ik mij eigenlijk meteen helemaal thuis voelde, waarschijnlijk en vooral omdat er door de bank genomen veel Nederlands werd gesproken, maar vooral door de immense schoonheid van het land. Verder vielen mij de grote tegenstellingen op tussen arm en rijk. Dat contrast heeft m.n. grote indruk gemaakt.”

In de jaren ‘70 op de middelbare school zat Kees in de klas met Kathleen Ferrier en kwam in Oegstgeest als tiener regelmatig bij haar over de vloer en maakte daardoor ook kennis met haar ouders. Haar vader werd naar later bleek de eerste president van Suriname eind 1975. In 2015 maakte hij toevallig kennis met haar halfzus, Cynthia, die tijdens de VNS-reis in diverse excursies gids was en daarmee was voor hem de cirkel rond: “Ik was verkocht aan dit land en ben aan het nadenken geslagen wat ik ook op andere fronten voor deze voormalige kolonie van Nederland kon doen.” 


In het dagelijks leven heeft Kees een onderneming die zich in de onderwijssector bezighoudt met ondersteunende (interim) werkzaamheden voor directies en besturen in vooral het primair onderwijs in het Groene Hart.