Vacatures Penningmeester en Secretaris

Het bestuur is na vele succesvolle jaren toe aan vernieuwing en verjonging. 
Daarom zoeken wij gegadigden, die als vrijwilliger de functies van penningmeester en secretaris willen overnemen. U kunt uitgaan van een benodigde tijdsbesteding van 4 uur per week en 6 bestuursvergaderingen per jaar.  

Functies: De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding, financiële controle en -verantwoording van de stichting en draagt zorg voor de jaarrekening. De secretaris stelt samen met de voorzitter de agenda’s op, maakt het verslag van de vergaderingen en verzorgt contacten en correspondentie met derden.

Vereisten: Naast het kunnen voldoen aan de directe vereisten voor deze functies is het van belang dat de kandidaten in staat zijn als reisbegeleider op te treden. Verder wordt van hen verwacht dat zij het bestuur op collegiale en initiatiefrijke wijze weten te versterken, de stichting extern waardig kunnen representeren en hun opstelling getuigt van integriteit en loyaliteit.

Emolumenten: Tegenover de werkzaamheden staat geen directe vergoeding. Maar wel de mogelijkheid om zonder reis- en verblijfkosten als reisbegeleider aan de Suriname reizen deel te nemen. Bovendien kan als gevolg van de ANBI-status van de stichting jaarlijks gebruik worden gemaakt van een fiscale aftrekpost.

Meer info en reageren? Bel of App met de voorzitter, Henk Hendriks, 0620187759 of de secretaris, Evert Middelbeek, 0615173501.

Roy Ho Ten Soeng (Erelid) is mede-oprichter van de VNS. Roy is geboren in Suriname en was docent geschiedenis/conrector, wethouder in Alkmaar en later burgemeester van Venhuizen en Medemblik. Inmiddels is hij gepensioneerd. Roy was vanaf het begin als voorzitter bij de stichting betrokken en is nog steeds actief bestuurslid en een van de reisleiders van VNS. 

Hans (M.J.H.) Ramdhani is penningmeester vanaf het eerste uur. Van beroep is hij accountant en met zijn sociale instelling was de keuze niet moeilijk om de functie van penningmeester voor VNS op persoonlijke titel te vervullen’ 

Hans (M.J.H.) Ramdhani is penningmeester vanaf het eerste uur. Van beroep is hij accountant en met zijn sociale instelling was de keuze niet moeilijk om de functie van penningmeester voor VNS op persoonlijke titel te vervullen’

Evert Middelbeek (secretaris) heeft een academische achtergrond, is gehuwd en heeft twee kinderen. Evert heeft veel landen bezocht. Suriname kent hij vanuit zijn positie als directeur van het Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam in Suriname: ‘Suriname is een facinerend land qua natuur, cultuur en samenleving.’

Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het historisch cultureel erfgoed, de diversiteit aan culturele uitingsvormen en de overweldigende tropische natuur. De historische relatie met Nederland is in heel Suriname nog terug te zien en  Nederland is door de gemeenschappelijke geschiedenis, taal en bevolking nog steeds hecht met Suriname verbonden. Het beeld van Suriname wordt voor veel Nederlanders bepaald door contacten met in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond en door een kort vakantiebezoek aan Paramaribo. Maar om het land echt te leren kennen is een vakantiereisje niet genoeg. Een rondreis buiten de gebaande paden biedt een interessante blik en nieuwe inspiratie om de vriendschapsbanden met dit prachtige land te verstevigen.

Henk Hendriks, (voorzitter) is van 1946, studeerde Sociale Wetenschappen te Utrecht, Amsterdam en Wageningen en deed in 1969 onderzoek in Suriname. Vanaf dat moment liet het land hem niet meer los. Hij werkte in Surinaamse welzijnsorganisaties, stapte in 1986 over naar de journalistiek en werd journalist/programmamaker op de Caribische afdeling van de Wereldomroep. Van 2004 tot 2011 was hij correspondent in Suriname en maakte zich daarnaast nuttig als producer/eindredacteur bij de Surinaamse televisie en het 10 minuten Jeugdjournaal. Suriname is voor hem steeds weer een beetje ’thuiskomen’. 

Kees van Zandwijk is niet onbekend met Suriname. De aanleiding om uiteindelijk meer te kunnen gaan voor een land in zwaar weer, was een geweldige ervaring en een imposante kennismaking met Suriname. Een eigenlijk helemaal thuis waar door, waarschijnlijk en vooral omdat de bank genomen veel Nederlands werd gesproken, maar vooral door de immense schoonheid van het land. Verder vielen mij de groten op tussen arm en rijk. Dat contrast heeft een grote indruk gemaakt.”

In de jaren ’70 op de middelbare school zat Kees in de klas met Kathleen Ferrier en kwam in Oegstgeest als tiener regelmatig bij haar over de vloer en maakte ook kennis met haar ouders. Haar vader werd naar later bleek de eerste president van Suriname van eind 1975. In 2015 maakte hij plotselinge kennis met haar halfzus, Cynthia die tijdens de VNS-reis in diverse excursies gids was en daarmee was voor hem de cirkel rond: “Ik werd verknocht aan dit land en ben aan het nadenken geslagen wat ik ook op andere fronten voor deze voormalige kolonie van Nederland kon doen.” 

In het dagelijks leven heeft Kees een onderneming die zich in de onderwijssector bezighoudt met (interim) werkzaamheden voor directies en besturen in vooral het primair onderwijs in het Groene Hart. 

Stanley Veldwachter,  docent op een middelbare school, is sinds 2022 ook actief voor VNS.

Stanley: ‘Nederland en Suriname zijn door de historie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inmiddels erkennen we dat die historie gekleurd is door een periode van onrecht en pijn. Met de reizen van VNS leren Nederlanders de natuur, geschiedenis en cultuur van Suriname en de Surinamers kennen. Die ontmoetingen leiden tot onderling begrip en respect en worden wederzijds als zeer verrijkend ervaren. Met mijn bestuurslidmaatschap hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de goede betrekkingen tussen Nederland en de Surinaamse bevolking. En het is helemaal mooi als, vanuit de activiteiten van VNS ontstane persoonlijke contacten,  duurzame samenwerkingsrelaties met Surinaamse maatschappelijke initiatieven ontstaan.