Elk jaar gelukkige toeristen

Het hoofddoel van VNS is het bouwen aan een goede relatie met Suriname, o.a. door het steunen van particulier initiatief ten behoeve van de minder bedeelden in Suriname. Het geld dat we daarvoor nodig hebben, genereren we onder meer door reizen te organiseren. Dat is een win-win situatie, want behalve dat geld leveren die reizen ook gelukkige toeristen op. Overbodig om te zeggen dat gelukkige toeristen in Suriname de bouwstenen zijn voor een goede relatie met de Surinaamse bevolking.

Zo dienen we een dubbel doel, wat alleen mogelijk is als de reizen naar Suriname goed zijn georganiseerd, vol zitten met aangename verrassingen en bovendien aansluiten bij de interesse van de reiziger.

Tot nu toe is dat gelukt. Dat heeft o.a. te maken met de keuze van de doelgroepen. Onze reizen zijn niet gericht op oppervlakkigheid en korte termijn sensaties, maar op leerzame ervaringen en op contact met de bewoners van dit mooie land. Een belangrijk aspect daarbij is dat wij de reizen organiseren met groepen die hun ervaringen mee naar huis nemen,waarvan ze in hun beroep nuttig gebruik kunnen maken.

Het zijn kleine stapjes voor de versterking van de band tussen Nederland en Suriname. Alle beetjes helpen.

Onvergetelijke ervaringen

Bij elke reis gebeurt er wel iets waar je als het ware een marker bij zet. Het is die bijzondere gebeurtenis die je bijblijft als je aan de reis terugdenkt. Da kan een gebeurtenis zijn, een bezoek, een ontmoeting of een ervaring in de natuur.

Zo zijn sommige reizigers altijd weer onder de indruk van Fort Zeelandia, niet allen door hetgeen zich in de jaren tachtig hier afspeelde, maar vooral ook door de rol die het fort speelde als gevangenis en tijdens de slavernij.

Anderen praten nog lang na over het bezoek aan de scholen, zowel in de stad als in het binnenland. Vaak spreekt daaruit diepe bewondering voor de leerkrachten in Suriname die ondanks de beperkte accommodatie en schaarse middelen toch elke dag weer met groot enthousiasme voor de klas staan.

Ook de kennismaking met de oude plantages en het Museum Nieuw Amsterdam doen ons weer eens beseffen dat we ons in Suriname niet altijd zo heldhaftig hebben gedragen als de Nederlandse geschiedenisboekjes ons willen laten geloven.

Een andere keer hebben we het geluk dat we getuige zijn van bijzondere culturele gebeurtenissen, zoals een dans, een djerangkepangof een kruidenritueel.

En zelfs de vogeltjeswedstrijd op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo completeert het gevoel dat iedereen heeft: een reis naar Suriname is een warm bad, waar je maar met moeite afscheid van neemt.

Unieke rondleidingen met deskundige gidsen

Suriname is een land van ongekende schoonheid, qua natuur, cultuur en diversiteit van de bevolking. Het is onmogelijk om een reisgezelschap in pakweg twee weken daar in alle volledigheid kennis mee te laten maken. Daarom moeten we keuzes maken en vooral: kritisch zijn met deskundigheid.

We willen alle vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Doordat we Suriname goed kennen, weten we de meeste zelf. Zo leiden we zelf de stadswandeling langs alle bezienswaardigheden en monumenten in Paramaribo. Daarnaast is ertijdens de reis intensief en informeel contact tussen groep en reisleider, waarin we veel praten over alle facetten van Suriname; ook wanneer we niet op pad zijn, aan tafel, bij een borrel of aan het zwembad.

Maar er zijn natuurlijk momenten dat speciale begeleiding een welkome toevoeging is bij het programma. Bijvoorbeeld in Fort Zeelandia, de plantagetocht in Commewijne, de speurtocht naar rode ibissen in Bigi Pan, het bezoek aan de Nationale Assemblée, de kaaimantocht, etc. etc. Op zulke momenten maken we dankbaar gebruik van (lokale en ter zake deskundige) gidsen, die bereid zijn op alle vragen in te gaan.