Om deze doelstelling te verwezenlijken organiseert VNS sindsdien jaarlijks Suriname-reizen. In het begin voornamelijk voor bestuurders en ondernemers, waarbij het leggen van contacten in Suriname gefaciliteerd wordt. Er zijn inmiddels al meer dan 150 (oud)burgemeesters naar Suriname geweest. In de loop der jaren is de doelgroep uitgebreid. Zo heeft de deelname van de Dijkgraaf van een waterschap geleid tot initiatieven en samenwerking met instanties die verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding in het noordwesten van Suriname. Latere reizen leidden tot succesvolle contacten tussen Surinaamse en Nederlandse Ziekenhuizen en vanaf 2014 waren het docenten van het Middelbaar Onderwijs die enthousiast uit Suriname terugkeerden, gelouterd door nieuwe kennis over een prachtig land en een volk om van te houden. Met name onderwijsprojecten in het binnenland krijgen daarbij extra aandacht.