Geschiedenis van de stichting VNS

De geschiedenis van VNS begon in 2006 met een reis van het Nederlandse burgemeestersvoetbalelftal (NBE) naar Suriname ter ondersteuning van de Lepra- en Estherstichting. Tot de groep hoorden ook enkele Surinamers. Het succes van de reis lag niet in de 3 voetbalwedstrijden,die werden allemaal verloren. Het succes van de reis was Suriname zelf. Naast de prachtige “WoodenCity of The Caribbean” maakte ook het binnenland een onuitwisbare indruk. Vele reizigers werden verliefd op het land en dragen sindsdien het volk een warm hart toe.

Dat warme hart vertaalde zich in daden. Het gevoel dat het nodig en nuttig was om ietste doen in Suriname en het land te ondersteunen in zijn ontwikkeling, bracht de deelnemers uit de groep ertoe om een stichting op te richten. Op 24 juni 2008 was de stichting “Vriendschapsbanden Nederland Suriname” (VNS) een feit.

Om deze doelstellingte verwezenlijken organiseert VNS sindsdien jaarlijks Suriname-reizen. In het begin voornamelijk voor bestuurders en ondernemers, waarbij het leggen van contacten in Suriname gefaciliteerd wordt. Er zijn inmiddels al meer dan 150 (oud)burgemeesters naar Suriname geweest. In de loop der jaren is de doelgroep uitgebreid. Zo heeft de deelname van de Dijkgraaf van een waterschap geleid tot initiatieven en samenwerking met instanties die verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding in het noordwesten van Suriname. Latere reizen leidden tot succesvolle contacten tussen Surinaamse en Nederlandse Ziekenhuizen en vanaf 2014 waren het docenten van het Middelbaar Onderwijs die enthousiast uit Suriname terugkeerden, gelouterd door nieuwe kennis over een prachtig land en een volk om van te houden. Met name onderwijsprojecten in het binnenland krijgen daarbij extra aandacht.

Financiële middelen uit fondswerving, donaties en uit de succesvolle reizen stellen VNS in staat initiatieven en projecten rond goede doelen te ondersteunen. Zo is er een veiling georganiseerd om een nieuwe steiger van Alkmaar (Suriname) te kunnen bouwen. Juist nu, in tijden van moeizame economie en moeilijke politieke ontwikkelingen blijft Stichting VNS zich inspannen haar doestelling te verwezenlijken.