Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname

Stichting VRIENDSCHAPSBANDEN NEDERLAND SURINAME (VNS) is opgericht in 2008 met als doelstelling: ‘het versterken van de banden tussen Nederland en Suriname en tussen Nederlanders en Surinamers in het bijzonder o.a. doorhet bevorderen van inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Suriname en de ondersteuning vansociaaleconomische en culturele projecten in Suriname’. In het kader hiervan organiseert de Stichting VNSbovendien Suriname-reizen voor bestuurders, ondernemers, leerkrachten en andere geïnteresseerden.

Reizen naar Suriname

De reizen dienen de doelstellingen van VNS op tweeërlei wijze doordat (1) de meeropbrengst in belangrijke mate bijdraagt aan de financiering van de projecten in Suriname en (2) de deelnemers aan de reis kennis maken met de geografische, economische en culturele facetten van de Surinaamse samenleving.

Om daaraan invulling te geven wordt bij de reizen veel aandacht besteed aan de inhoudelijke wensen van de deelnemers. Met de steun van onze relaties in Surinameiser volop gelegenheid om gesprekken te voeren en contacten teleggen met branchegenoten en collega’s in het eigen werkveld.

Onze reizen worden georganiseerd en begeleid door deskundige en betrokken vrijwilligers. Daarom zijn ze vriendelijk geprijsd. VNS is een ANBI-instelling; onze doelstelling voldoet aan de regels van Algemeen Nut en deelname kan daarom fiscaal aantrekkelijk zijn.

Wij zijn begonnen met eenreis voor bestuurders, maar in de loop der jaren ishet deelnameveld sterk verbreed.Na 2013 namen naast bestuurders, ondernemers en deskundigen uit de medische wereld, ook docenten uit het lager en middelbaar onderwijs deel aan de reis. Vooral in het onderwijs bestaat veel behoefte aan beroepsgerichte reizen naar Suriname. Vanaf 2014 is daarom het programma uitgebreid met een speciale reis voor docenten. Klik hier voor het verslag.